cnc vannstrålesnitt cnc waterjet skjæremaskin for skjæring av stål - granitt - plast

Perfekt vannstråleskjæring:


ACCURL® Vannstrålebearbeiding oppnås ved å tvinge et stort volum vann under høyt trykk gjennom en liten åpning i kuttedysen. Den akselererte dampen av vann som forlater dysen påvirker materialet og starter skjæreprosessen. Kerf fra den akselererte vannstrømmen er ekstremt smal. Dette trykket blir så konsentrert i et lite område på materialet som begynner å erodere materialet. Mykere materialer kan kuttes med vanntrykk. Hardere materialer krever bruk av et slipende matesystem, for eksempel metallkutting. Slipemidlet føres inn i høytrykksvannstrømmen, som deretter starter erosjonen av de hardere materialene. Selv om vannstrålebearbeiding er den tregeste skjæreprosessen, er det klare fordeler som oppveier tempoet:

•Ingen varmepåvirket sone
•Ingen mekaniske påkjenninger
•Veldig smal snitt
•Ingen behov for sekundære operasjoner
•Glatt overflate
•Kan kutte forskjellige materialer
•Kan behandle ekstremt detaljerte deler
•Minimalt tap av materiale
•Miljøvennlig

Tags: , , ,